Saturday, October 13, 2012

KERAHSIAAN SIMBOL YAHUDI (SEGITIGA SEKSUAL)


 
Segitiga ini ada dua keadaan, sama ada “Triangle Up” dan “Triangle Down”. Kedua-dua segitiga ini memberikan maksud dan perlambangan masing-masing. Oleh yang demikian lebih mudah untuk kita huraikan kepada maksud bagi kedua-dua segitiga ini sebagai segitiga seksual.

Menurut kepercayaan Greek, segitiga yang mengarah ke bawah di anggap “pintu suci” wanita yang merupakan perlambangan alat sulit jantina tersebut. Manakala segitiga yang bucunya menghala ke atas adalah merupakan perlambangan bagi alat sulit lelaki.

Hirschfeld berbangsa Yahudi dan merupakan antara pelopor kepada penubuhan Scientific Humanitarian Committee bersama Max Sphor, Eduard Oberg dan Max Von Bulow. Objektif penubuhan ini adalah sebagai tindakbalas mereka untuk memansuhkan undang-undang Perenggan 175, German Criminal Code yang mana perundangan tersebut tidak memberikan kesamarataan dalam isu gay dan lesbian.

Segitiga ini telah diadaptasikan melalui perlambangan tangan dan pakaian sebagai lambang atau cara mereka berkomunikasi dan menyampaikan maklumat.
 

 

2 comments: