Saturday, November 24, 2012

KEBANGKITAN BANGSA YAHUDI

Sepertimana yang ditonjolkan melalui buku-buku yang digunakan sebagai rujukan, adalah diketahui bahawa, Bangsa Yahudi ini sememangnya mempunyai daya pemikiran yang kreatis dan berinovatif. Dalam setiap mengembaraan mereka ke dalam sesuatu masyarakat, maka akan menyerlahkan penampilan mereka melalui seorang peniaga yang berjawa, seorang hartawan yang mewah, seorang cerdik pandai yang mampu menghasilkan perlbagai teori-teori yang tidak pernah terlintas oleh manusia pada ketika itu, sehinggakan ada di antara mereka dapat menduduki kerusi tertinggi dalam sesuatu kesatuan bermasyarakat.

 

Bangsa Yahudi yang tergolong dengan kepintaran-kepintaran seperti yang dinyatakan di atas adalah dikategorikan Bangsa Yahudi Ashkenazi. Sebagai pemakluman kepada pembaca, Bangsa Yahudi tergolong kepada tiga katergori.

 

1.      Yahudi Ashkenazi

2.      Yahudi Sephardi

3.      Yahudi Mizrahi

 

Yahudi Sephardi dan Yahudi Mizrahi adalah berketurunan daripada Bani Israel, manakala Yahudi Ashkenazi bukan berketurunan daripada Bani Israel, mereka adalah berketurunan Bangsa Khazar.

 

Rentetan daripada penggabungan Yahudi Baru dan Yahudi Lama menampakkan suatu kesatuan di antara mereka yang mampu menggoncang dunia dan berjaya menjadikan dunia di bawah telunjuk mereka. Maka disinilah bermulanya percaturan Kesatuan Bangsa Yahudi dalam tindak-tanduk mereka untuk menguasai dunia.

No comments:

Post a Comment